آمار و ارقام می گویند که آقایان بیشتر از خانم ها از رفتن به دندانپزشکی واهمه دارند. اگر شما هم با آمار موافقید:
- از دندانپزشکتان بخواهید قبل از انجام هر کاری جزئیات آن را برای شما توضیح دهد.
- از تکنیک های آرام بخش مانند گوش دادن به موسیقی قبل از انجام کار دندانپزشکی استفاده کنید.
- مرتب به دندانپزشکی بروید تا دندانپزشکتان به موقع و با درمانهای ساده و کوتاه مشکلات را حل کند.
- اگر هیچکدام از اینها موثر نشد با کمک دندانپزشکتان قبل از مراجعه به مطب دندانپزشکی داروهای ضد اضطراب مصرف کنید.

Back to Top

Template Design:Dima Group