خير – روش انجام آن بدون درد است چون شما بي حس مي شويد. بعداز انجام جراحي بيماران ازاينكه طي دوره التيام درد نداشته اند شگفت زده مي شوند.

Back to Top

Template Design:Dima Group