براي افراد مسن جواب معمولاً 2 ،3يا4 بار در طول يكسال است البته اين بستگي به وضعيت شما در مورد بهداشت دهان وسطح مراقبتهاي خانگي شما دارد.

Back to Top

Template Design:Dima Group