خير – سفيد كردن هيچ آسيبي به دندانها وارد نمي كند. اين مواد منافذ سطح دندان را تميز مي كنند. اما مي توانند تا 24ساعت يك حساسيت موقت ايجاد كنند.

Back to Top

Template Design:Dima Group