رستوريشن هاي دنداني شامل روكش ها ،بريج ها،ونير هايا لامينيت هاو اباتمنت ها هستند. آنها جهت بازسازي دندانها ي موجود ،جايگزيني دندانهاي از دست رفته يا بازسازي ايمپلنتهاي دنداني بكار مي روند .
 يك روكش يك پوشش شبه دنداني است كه برروي يك دندان يا يك ايمپلنت قرارداده مي شود.
 يك بريج شامل 2يا چند روكش متصل بهم جهت جايگزيني يك يا چند دندان از دست رفته مي باشد.
 ونير يا لامينيت ها يك لايه نازك از چيني بوده كه به سطح قدامي دندان متصل مي شوند تا سطح دندان را بهبود ببخشند .
 يك اباتمنت يك قطعه كوچك است كه به بالاترين قسمت يك ايمپلنت متصل شده وبه عنوان يك فونداسيون براي روكش بعدي عمل مي كند .

Back to Top

Template Design:Dima Group